Victoria De Oliveira

Victoria De Oliveira sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.