Venke Marie Heimdal - - LO Norge

Venke Marie Heimdal sitt innlegg i dagsorden punkt 8