Torbjørn Bongo - - LO Norge

Torbjørn Bongo sitt innlegg i dagsorden punkt 8