Tor Egil Vangstad - - Viken

Tor Egil Vangstad sitt innlegg i dagsorden punkt 8