Tone Janikke Gummesen Thon - - Viken

Tone Janikke Gummesen Thon sitt innlegg i dagsorden punkt 8