Tone Cathrine Hartz - - Viken

Tone Cathrine Hartz sitt innlegg i dagsorden punkt 8