Tarjei Leistad - - Trøndelag

Tarjei Leistadsitt innlegg i dagsorden punkt 8