Sven Ivar Skodjevåg - LO Norge

Sven Ivar Skodjevåg sitt innlegg i dagsorden punkt 8