Svein Erik Veie - - LO Norge

Svein Erik Veie sitt innlegg i dagsorden punkt 8