Stina Baarne Hassel - LO Norge

Stina Baarne Hassel sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet