Steffen Høiland

Steffen Høiland sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet.