Steffen Høiland-1

Steffen Høiland sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet.