Rolf Ringdal - - LO Norge

Rolf Ringdal sitt innlegg i dagsorden punkt 8