Roald Stykket

Roald Stykket sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.