Rita Jordal - - Vestland

Rita Jordal sitt innlegg i dagsorden punkt 8