Richard Storevik - LO Norge

Richard Storevik sitt innlegg i dagsorden punkt 8