Ravinthrakumar Suntharalingam - - Møre og Romsdal

Ravinthrakumar Suntharalingam sitt innlegg i dagsorden punkt 8