Petter Vellesen - - LO Norge

Petter Vellesen sitt innlegg i sitt innlegg til dagsorden punkt 8