Ørjan Normann - - LO Norge

Ørjan Normann sitt innlegg i dagsorden punkt 8