Ørjan Myrmel - Vestland

Ørjan Myrmel sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet