Ørjan Kvalvåg - Vestland

Ørjan Kvalvåg sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet