Ole Roger Berg

Ole Roger Berg sitt innlegg til dagsorden pkt. 8. Handlingsprogrammet