Ole Henrik Kråkenes - - Rogaland

Ole Henrik Kråkenes sitt innlegg i dagsorden punkt 8