Olav Neerland - Innlandet

Olav Neerland sitt innlegg i dagsorden punkt 8