Olaug Skau - Vestfold og Telemark

Olaug Skau sitt innlegg til dagsorden punkt 8