Odd Haldgeir Larsen - - Viken

Odd Haldgeir Larsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8