Natalia Zubillaga - - LO Norge

Natalia Zubillaga sitt innlegg til dagsorden punkt 8