Naemy Trandum Aasen - LO Norge

Naemy Trandum Aasen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet