Mimmi Kvisvik - LO Norge

Mimmi Kvisvik sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet