Mie Nielsen - - LO Norge

Mie Nielsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8