Merethe Solberg - - LO Norge

Merethe Solberg sitt innlegg i dagsorden punkt 8