Martin Kvalvik - LO Norge

Martin Kvalvik sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet