Markus Hansen - LO Norge

Markus Hansen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet