Marit Selfors Isaksen - - LO Norge

Marit Selfors Isaksen sitt innlegg i dagsorden punkt 8