Marianne Solberg - - LO Norge

Marianne Solberg sitt innlegg i dagsorden punkt 8