Marianne Nilsen Skjønstad - Vestfold og Telemark

Marianne Nilsen Skjønstad sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet