Lisbeth Norshus - - LO Norge

Lisbeth Norshus Fsitt innlegg i dagsorden punkt 8