Linda Marie Vassdal - LO Norge

Linda Marie Vassdal sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet