Lena Reitan - Viken

Lena Reitan sitt innlegg i dagsorden punkt 8