Leif Ritter - - LO Norge

Leif Ritter sitt innlegg i dagsorden punkt 8