Kristin Mulleng Sezer - - LO Norge

Kristin Mulleng Sezer sitt innlegg i dagsorden punkt 8