Knut Johannes Berg - Vestland

Knut Johannes Berg sitt innlegg til dagsorden punkt 8