Knut Arne Vassdokken - - Innlandet

Knut Arne Vassdokken sitt innlegg i dagsorden punkt 8