Kjersti Barsok - - LO Norge

Kjersti Barsok sitt innlegg i dagsorden punkt 8