Kirsten Lia - Troms og Finnmark

Kirsten Lia sitt innlegg i dagsorden punkt 8