Kine Asper Vistnes - Nordland

Kine Asper Vistnes sitt innlegg i dagsorden punkt 8