Karl Hans Braut - - Rogaland

Karl Hans Braut sitt innlegg i dagsorden punkt 8