Julie Lødrup

LOs førstesekretær Julie Lødrup sin innledning til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet.