Jorunn Helene Mikkelsen - - Troms og Finnmark

Jorunn Helene Mikkelsen sitt innlegg til dagsorden punkt 8