Jørn Eggum

Jørn Eggum sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet